Disclaimer

Disclaimer

Alle Webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de personeelsvereniging ‘’Smitten Heintje’’ en/of de webmaster geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de geboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is v/h het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Tevens wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd en eventueel versterkte gegevens zullen uitsluitend gebruikt om u nader te informeren over uw eventuele informatie aanvraag en deze gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt tenzij bij wetgeving vereist of op grond van justitiële vordering.

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van personeelsvereniging ‘’Smitten Heintje’’ en/of de webmaster verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook. Afdrukken van pagina’s zijn toegestaan voor persoonlijk gebruik.