Algemene informatie

Lid worden:

Voor €3,00 per maand ben je lid van de personeelsvereniging en kun je aan elke activiteit die het bestuur van de PV organiseert deelnemen (Eventueel met bijbetaling, dit wordt per activiteit bekend gemaakt).

Kijk regelmatig op deze site en geef je dan tijdig op voor de activiteit die jouw interesse heeft.

Het bedrag wordt maandelijks van je Salaris ingehouden, wil je géén lid zijn geef dit dan tijdig door aan het bestuur en aan de Salarisadministratie.

Info:

Personeelsvereniging Smittenheintje
Handelstraat 15
5961 PV, Horst
E-mail: info@smittenheintje.nl
Voor persoonlijke e-mail adressen, zie ‘Bestuur

Bankgegevens:
IBAN: NL54 RABO 0123 6088 99
Ten name van: P.V. Smitten Heintje

Algemene Regels:

PV Smitten Heintje organiseert al meer dan 40 jaar diverse activiteiten voor haar leden. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen is het ook nodig dat iedereen de “spelregels” kent. Zo kunnen we ook dit jaar weer uitkijken naar hopelijk een mooi en geslaagd verenigingsjaar.

– De activiteiten van PV Smitten Heintje zijn toegankelijk voor alle leden, buitengewone leden en ereleden.

– Bij de meeste activiteiten zijn ook de partners welkom. Onder partners verstaan wij: echtgenoot/ echtgenote, vaste vriend/ vriendin. Overige introducés of buitenstaanders kunnen helaas niet worden toegelaten. Sinds enkel jaren is deze regel iets versoepeld voor leden die geen vaste partner hebben; indien zij dit willen mogen zij een goede vriend/ vriendin of kennis meenemen, die dan wordt beschouwd als “partner”.  Voor onze buitengewone leden (mensen die met pensioen zijn gegaan of arbeidsongeschikten zijn en graag lid willen blijven) geldt dat ze begin van elk jaar van onze penningmeester  een contributie factuur ontvangen. Dit is hetzelfde bedrag als de overige leden. Zij kunnen per jaar opzeggen.

– Er zijn ook activiteiten die speciaal worden georganiseerd voor kinderen, of waar kinderen ook welkom zijn. Dit geldt voor eigen inwonende kinderen t/m 18 jaar. Voor sommige activiteiten (Sinterklaas) geldt een lagere maximum leeftijd. De activiteiten zijn dus niet bedoeld voor neefjes/ nichtjes, kleinkinderen, buurkinderen etc..

– Aanmelden voor een activiteit betekend niet dat je automatisch verlof hebt, dat moet je zelf regelen.

– Voor een aantal activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd. Per activiteit wordt vermeld hoe je kunt betalen. Alleen bij tijdig afmelding wordt het bedrag teruggestort.

– Alle informatie over het programma en de activiteiten is te vinden op www.smittenheintje.nl. Via de site kun je je aanmelden voor de activiteiten.

– Per activiteit moet men de “Deelname voorwaarden” aan klikken waarmee de deelnemer verklaart dat hij op de hoogte is van de regels betreffende deelname aan de activiteiten van de PV en zich hier ook aan houdt. Bij bewuste overtreding van deze regels kan de toegang tot de activiteit geweigerd worden. Herhaaldelijk overtreding kan leiden tot beëindiging lidmaatschap. Bij twijfel beslist het bestuur.

– Alle activiteiten zijn op eigen risico, de PV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of letsel aan goederen of personen die deelnemen aan een activiteit. Wel zal de PV ernaar streven de activiteiten zo veilig mogelijk te houden en alle mogelijke scenario’s in kaart te brengen.

– Alle informatie is ook te vinden op het bord in de kantine in Horst.

– Tevens proberen we alle informatie tijdig te vermelden op het intranet van Munckhof.

– Kijk regelmatig op de site www.smittenheintje.nl en blijf zo op de hoogte van alle activiteiten en het laatste nieuws.

– Als je automatisch op de hoogte wil blijven van veranderingen op de site (bijvoorbeeld nieuwe activiteiten of een foto pagina) kun je hier via de “Welkom” pagina op de site voor inschrijven.